Yönetim & Organizasyon

İlgili Öğretim Üyeleri: Hayat Kabasakal, Özlem Öz, Burcu Rodopman, Arzu İşeri Say