Genel Bilgi Yazdır e-Posta

Research İşletme Bölümünde araştırma faaliyetleri akademik anlamda en ileri düzeyde olacak şekilde sürdürülmektedir. Öğretim üyeleri uzmanlaşmak istedikleri alanlarda araştırma yapma ve yayın yapma  konularında yüreklendirilirler. Toplumun refah düzeyini yükseltebilecek ve aynı zamanda çeşitli örgütlerin ve idari kurumların oluşturduğu ağlara katkıda bulunabilecek bulguların elde edilebileceği sorunları araştırma konusu olarak ele almak, eski ve güçlü bir gelenektir. Öğretim üyeleri tarafından yapılan yayınlar, üniversite içinden ve dışından farklı bilim dallarıyla uğraşan meslektaşlarla, ulusal ve uluslararası düzeylerde işbirliği yapma yönündeki kuvvetli eğilimin bir kanıtıdır.    

Şu anda, İşletme Bölümünün temel araştırma alanları şunlardır:
Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Operasyon Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk.

Öğretim üyelerimizin aktif olarak görev aldıkları merkezler:

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Doç. Ali Coşkun - Müdür Yardımcısı)

İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Doç. Ali Coşkun - YK üyesi)

Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Doç. Ali Coşkun - YK üyesi)

Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Prof. Vedat Akgiray - Müdür)

Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Prof. İrem Nuhoğlu - Müdür Yardımcısı)

Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yrd. Doç. Neslihan Yılmaz - Müdür Yardımcısı)

Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (Doç. Ali Coşkun - Müdür)

Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yard. Doç. Cenk Cevat Karahan - Müdür Yardımcısı)