Dergi Sayıları arrow Volume 6, Sayı 1-2, 1992 arrow
Volume 6, Sayı 1-2, 1992 Yazdır e-Posta

Makaleler

Public Finances in Turkey in the 1980s
Bülent Uyar

Public Debt, Taxation System and Government Spending Changes in Turkey: 1980-1992
Cevat Karataş

Budgetary Balance and Private Sector Activity in Pakistan: The Net Impact of Defense Expenditures on Investment in Manufacturing
Robert Looney

Transforming a Socialist Economy to an Open-Market Led Economy: An Alternative Methodological Perspective
Hüsnü Kızılyallı

Consumer Education and Information in a Developing Country: The Case of Türkiye
Eser Borak

Citizenship, Immigration and Racism in a Unified Germany with Special Reference to Turkish Guestworkers
Ayşe Kadıoğlu

Kitap Eleştirileri

Review Article: Civil Society Under Corporatist Structure
James L. Mcdonald

Stepan Haggard: Pathways from the Periphery
Melissa Marshal

Korkut Boratav: Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985
Oya Köymen

Oğuz Uyan, Ali Rıza Aydın: Türkiye'de Maliye ve Fon Politikaları, Alternatif Yönelişler
İzzettin Önder

Sema Kalaycıoğlu: Diş Ticarette Korumacılık ve Liberasyon: Teori ve Dünyadaki Uygulamalar
Refik Erzan