Journal Volumes arrow Volume 4, Issue 2, 1990 arrow
Volume 4, Issue 2, 1990 Print E-mail

Articles

How to Explain State Divestment and Disintervention
John Waterbury

Would General Trade Liberalization in Developing Countries Expand South - South Trade?
Refik Erzan

Kurlar ve Paranın Değeri
Salih Neftçi

A Paradox in Efficiency Competition and Trade
Murat R. Sertel

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi
Nurcan Aktürk

1970'lerin Borçla Büyüme Stratejisi: Borç Devresi Hipotezi ve 1970'li Yılların Borç Birikim Kalıpları
Günar Evcimen

Supply Side Response in Liberalization
Tevfik Nas - Mehmet Odekon

Total Factor Productivity in Turkish Manufacturing 1973 - 1988
Süleyman Özmucur - Cevat Karataş

İhracata Yönelik Sanayileşme ve Bölüşüm - Uyumsuz Büyüme: Türkiye 1980 - 1989
Erinç Yeldan