Dergi Sayıları arrow Volume 1, Sayı 2, 1987 arrow
Volume 1, Sayı 2, 1987 Yazdır e-Posta

Makaleler

The DevelopmenVolut of Political Terrorism in Turkey: An Analysis of Generational Changes in Terrorist Groups
Sabri Sayarı

F. A. Hayek: " Adaletin ve Ekonomi Politiğin Yeni Bir Anlatımı"
Ruhdan Yumer

Managing, Venturing and Strategy: Back to Basics
Walter Woods
Frank R. Hunsicker

A Comparative Study on the Executive Recruitment Policies of Multinational and Local Companies in Turkey
Deniz Erden

Kitap Eleştirileri

Review Article: Some Recent Publications on Islamic Revitalization Movement
Şerif Mardin

Tarık Zafer Tunaya: Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt I: İkinci Meşrutiyet Dönemi
Ergun Özbudun

Malcolm C. Sawyer: The Economics of Michael Kalecki
Ziya Öniş

Michael Cook: Archives and the Computer
Murat Çizakça

Nur Keyder: Money: Theory, Policy and Application with Special Reference to Turkey
Deniz Gökçe

Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay: Türk Siyasal Hayatının Gelişimi
Can Çakmak

Eric Jan Zürcher: The Unionist Factor
Feroz Ahmad