Başvurular arrow Lisans arrow Lisans Kayıt Esasları arrow
Lisans Kayıt Esasları Yazdır e-Posta
Lisans Kayıt

Ayrıntılı bilgi için web sitemiz;

http://www.boun.edu.tr/academics/index_tur.html

Başvuru ve kayıt ile ilgili bilgiler için adresimiz:

Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri Binası

80815 Bebek - İstanbul / TÜRKİYE

Tel: (212) 359 54 00 dahili: 7088 veya 4428

Fax: (212) 287 09 43

e-mail: Bu e-posta adresi spam korumalıdır. Lütfen JavaScriptleri etkinleştirin.

ÖSYS Sonuç Bilgileri

2013 Tavan Puan:  534,84                         2013 Taban Puan: 481,98

2013 Tavan Sıralama:  42                          2013 Taban Sıralama: 1659

2013 Kontenjan:110 + 3

 

2014 Tavan Puan:  544,5                          2014 Taban Puan:493,05

2014 Tavan Sıralama: 8                            2014 Taban Sıralama:  1408

2014 Kontenjan:110 + 3

 

2015 Tavan Puan:  527,39                        2015 Taban Puan: 482.04

2015 Tavan Sıralama:   45                        2015 Taban Sıralama: 1070

2015 Kontenjan:105 + 3

 

Diplomalı Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

 

Ayrıntılı bilgi için http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Adaylar/Lisans_Programlarina_Basvuru/Yurt_Disindan_Ogrenci_Kabulu adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Başvuru Tarihi: 30 Haziran  - 18 Temmuz 2014

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar'ı uyarınca yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumları ve kontenjanlarına ilişkin bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın www.yok.gov.tr  internet adresinde ilan edilir.

Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim görmek üzere, yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarından yararlanarak başvuracak adayların, Boğaziçi Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan üniversite giriş sınavı statüsündeki uluslararası sınavlardan Scholastic Aptitude Test (SAT) sınavını almış olmaları gerekmektedir.

Scholastic Aptitude Test (SAT) "math" ve "critical reading" testlerinde 1600 üzerinden en az 1250 toplam puan, "math" testinden ise 800 üzerinden en az 680 puan almış olma koşulu aranmaktadır. Sınav sonucunun geçerlilik süresi iki yıldır. Boğaziçi Üniversitesine bu kapsamda yapılacak başvurular için SAT sınavı dışında başka sınav kabul edilmemektedir.  

Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

5) KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan üniversite giriş sınavı statüsündeki uluslararası sınavlardan Scholastic Aptitude Test (SAT) sınavından istenilen puanı almak koşulu ile başvuruları kabul edilecektir.

b) Adaylardan,

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin bir kısmını veya tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3)  Bu maddenin "a" bendinin 2 numaralı fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya bu maddenin "a" bendinin 2 numaralı fıkrasında tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

başvuruları ise kabul edilmeyecektir. 

Başvuru bilgi ve kontenjanlarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
 

2014-2015 Akademik Yılı Başvuru Bilgileri
 

2014-2015 Akademik Yılı Kontenjanları


Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen tüm adayların dersleri izlemek için yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Adaylardan, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlayanlar, yerleştirildikleri programlara kayıt yaptırabilirler. Yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmayan adaylar ise Yabancı Diller Yüksekokulu'nda dil hazırlık sınıfına alınırlar.

Senato tarafından kabul edilen İngilizce Dil Yeterlik Sınavları

a)   BUEPT : B.Ü. İngilizce Dil Yeterlik Sınavı 
b)   TOEFL : Test of English as a Foreign Language
c)   IELTS   : International English Language Testing System

TOEFL Başarı Kriteri: 

TOEFL 550, TWE 4.5
Bilgisayarda TOEFL (CBT) 213, TWE 4.5
İnternet üzerinden TOEFL (IBT) 79, TWE 22

IELTS Başarı Kriteri
IELTS Akademik Toplam Puan: 6,5,  IELTS Akademik Yazma Bölümü: 6,5
 

İletişim için:

Nilüfer Kırıcı
Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü
Tel: +90-0212-359 67 08
E-mail: Bu e-posta adresi spam korumalıdır. Lütfen JavaScriptleri etkinleştirin.