Kurumsal İlişkiler arrow
Kurumsal İlişkiler

corporate-relations

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü, işletme eğitiminde mükemmelliği ilke edinmiş olup iş dünyası ile etkin ve etkili  ilişkilerin işletme eğitiminin kalitesini arttırdığının bilincindedir.   Bölümümüzün, öğrencilere ve  güçlü akademik geçmişlerinin yanı sıra iş tecrübesine de sahip olan  olan öğretim üyelerine  “knowledge without boundaries” (sınırsız bilgi) ortamı sağlaması gurur kaynağımızdır. Burası, iş dünyası dinamiklerinin daha iyi kavranabilmesi için teorik bilgi ile pratik uygulamanın harmanlandığı bir yerdir.

Bu nedenle bölüm, çeşitli kanallar vasıtasıyla  iş dünyası ile yakın irtibat halindedir. Bu irtibatlara, BÜMED (Boğaziçi Mezunlar Derneği) kanalıyla ülkemizin toplumsal liderleri ve sanayicileri konumunda olan birçok mezunumuz ile olan ilişkilerimizin sıcak tutulması da dahildir. Buna ek olarak , bölümdeki öğretim görevlilerinin bir çoğu ya geniş iş tecrübesine sahiptir ya da aktif olarak danışmanlık yapmaktadırlar. Ayrıca, dersler iş dünyasında yer alan şirketler ile birlikte hazırlanmakta ve düzenli olarak yapılan kariyer günleri etkinlikleri, öğrencilerin potansiyel işveren konumundaki şirketlerin yöneticileri ile tanışmalarına fırsat tanımaktadır.

İşletme Bölümü aynı zamanda, üniversite bünyesinde bulunan BÜYEM (BÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi) ile işbirliği sayesinde, yıl boyunca, iş dünyasının daha geniş bir kesimine ulaşarak özel olarak tasarlanmış eğitim programları, seminerler ve workshop çalışmaları düzenlemektedir. İşletme Bölümü öğretim üyeleri uzmanlık alanlarına göre  bu programlara aktif olarak katılmaktadırlar. Kursun başlangıcından başarılı bir şekilde tamamlanmasına kadar bu katılımları devam eder. Verilen eğitimin kalitesi ve kuruma özel olarak hazırlanan eğitim programlarının standartı ülkenin her yerinden  çeşitli işyerlerini  ve çok geniş bir sektörel yelpazeyi cezbetmektedir. Titizlikle tasarlanan ve düzenlenen eğitim programları büyük ve güvenilir şirketlerin yüksek beklentilerini karşılamakla kalmayıp bu beklentilerin de ötesine geçmek üzere yapılandırılmıştır. Bu tür şirketler Merkezin seçkin itibarına bağlı olarak beklentilerini son derece  yüksek tutmaktadırlar. BÜYEM ile BÜ İşletme Bölümü arasındaki işbirliği, BÜYEM bünyesinde sunulan eğitim programlarının yüksek başarısındaki en önemli faktörlerden  biri olduğunu kanıtlamıştır.

BÜ İşletme Fakültesi, iş dünyasına ve burada acil çözüm bekleyen konulara son derece yakın olan ve kendi uzmanlık alanlarında birer otorite olarak kabul edilen öğretim üyeleri tarafından verilen son derece farklı ve çeşitli işletme derslerini sunabilme ayrıcalığına sahiptir.

Türkiye’deki hem yerel hem de uluslararası şirketler BÜYEM ve BÜ İşletme Fakültesi ile birlikte üçlü bir işbirliği oluşturma fırsatını yakalamışlardır. Amaç,şirketlerin temel ihtiyaçlarına yönelik eğitim programının ve müfredatın oluşturulmasıdır.

İşletme Fakültesi ve mükemmel donanıma sahip BÜYEM ve kadrosu, çokuluslu şirketlerden küçük niş firmalara, ilaç sanayiinden otomobil endüstrisine kadar tüm iş dünyasına en yüksek kalitede kurumsal eğitim programları sunmaktadır.